Program

DAG 1

13.00 VÄLKOMNA!
Moderator Göran Rosenberg presenterar konferensens program
13.10 INLEDNINGSANFÖRANDE
Lena Sommestad, ordförande Svenska Unesco-rådet ger bakgrunden till världsarvskonventionens tillkomst och hur Unesco arbetar för fred och hållbar utveckling genom världsarven.
13.30 KEY NOTE LEJLA HADZIC, UNOPS
(presentationen ges på engelska) How can an inclusive conservation practice affect the sense of ownership among individuals and communities? How can a conservation practice as a process be used as a platform to engage, empower, and unite? Stemming from an experience of hands-on conservation work on a number of cultural heritage assets across Western Balkans has taught us a lot. Exploring and unpacking these questions while using examples from both World Heritage sites and sites of national and local importance would be in the focus of the presentation.
14.30 FIKAPAUS
15.00 SÅNGER FÖR VÄRLDSARVEN
Sonja Danielsson, Agnes Granqvist, Ella Karlsson, sång. Simon Maurin, piano
15.15 PANELSAMTAL – VÄRLDSARVEN I SAMTID OCH FRAMTID
Hur bidrar världsarven till hållbar utveckling, globalt, nationellt och lokalt? Vilka hot och möjligheter finns för världsarven på olika nivåer? Medverkande: Lena Sommestad, Svenska Unesco-rådet, Marja-Leena Pilvesmaa, Riksantikvarieämbetet och Mats Persson, Marinmuseum.
16.00 AVSLUTNING FÖR DAGEN OCH FÖRFLYTTNING TILL LANDSHÖVDINGENS RESIDENS
16.30 MINGEL PÅ LANDSHÖVDINGENS RESIDENS
19.00 MIDDAG PÅ MARINMUSEUM (FÖR FÖRANMÄLDA)

 

DAG 2 - SPÅR 1 ”VÄRLDSARVEN OCH DET LIVSLÅNGA LÄRANDET”
Lokal: Marinmuseum
Moderator: Göran Rosenberg
Dag 2 - SPÅR 2 ”VÄRLDSARVEN OCH DEN HÅLLBARA UTVECKLINGEN”
Lokal: Dockside 
Moderator: Mats Persson

09.00 VÄLKOMNA TILL DAG 2!
09.10 BLIVANDETS PEDAGOGIK – FÖRSLAG PÅ PEDAGOGIK FÖR HÅLLBARHET
Lotta Johansson, Oslo Metropolitan University. I denna presentation beskrivs betydelsen av att ifrågasätta förgivettaganden i vår moderna tillvaro, som exempelvis de uppdelningar som ofta görs mellan natur och kultur, subjekt och objekt, förnuft och känsla. Med den utgångspunkten synliggör presentationen vilka pedagogiska möjligheter som finns i att tänka annorlunda om temporaliteter, människor och kunskap, i förhållande till vad som kan förstås som ett vidgat etiskt ansvar för omvärlden.
09.50 PEDAGOGIK FÖR HÅLLBARHET I VÄRLDSARVET LAPONIA
Åsa Nordin, verksamhetsledare för Laponiatjuottjudus berättar om pedagogiskt arbete över generationsgränser och hur den samiska kulturen är närvarande i arbetet i världsarvet Laponia.
10.15 FIKAPAUS
10.45 SKOLSAMARBETEN I VÄRLDSARVET SÖDRA ÖLANDS ODLINGSLANDSKAP
Världsarvssamordnare Emma Rydnér och lärarna Solveig Hermansson och Maria Skoog berättar om lyckad samverkan i ett världsarv och hur Skansenskolans högstadium i Mörbylånga jobbar temaövergripande med världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.
11.10 PANELSAMTAL - VÄRLDSARVEN OCH DEN NYA LÄROPLANEN
I den nya läroplanen Lgr 22 finns det gott om delar som direkt eller indirekt kan lyfta fram ett samarbete mellan olika instanser. I världsarvens skydd och förvaltning ingår att kommunicera
och skapa delaktighet bland befolkningen i och för sitt världsarv. Hur förenas dessa uppdrag i skolsamarbeten? Medverkande: Charlotte Ahnlund Berg, Riksantikvarieämbetet, Solveig Hermansson, lärare, Mörbylånga kommun, Maria Skoog, lärare, Mörbylånga kommun och Cathrine Odehammar, museipedagog, Marinmuseum.

09.00 VÄLKOMNA TILL DAG 2!
09.10 KULTURARVENS ROLL I INFÖRANDET AV AGENDA 2030
Christer Gustafsson, Uppsala Universitet. Från ett kulturvårdande perspektiv är det uppenbart att världsarven har betydelse för omställningen till ett hållbart samhälle. Men det var först med Agenda 2030 genom delmål 11.4 som kulturarv lyfts fram i internationella policydokument för hållbar utveckling. Föredraget ger en bild av hur kulturvården har utvecklats under de senaste 50 åren från fokus på skydd och bevarande till innovationsdriven social och grön omställning.
10.00 FIKAPAUS
10.20 DEN NATIONELLA VÄRLDSARVSSTRATEGIN
Petra Stråkendal, utredare vid Kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet, berättar mer om hur arbetet med världsarvens förvaltning och utveckling främjar hållbar utveckling genom den nationella världsarvsstrategin.
11.00 VÄRLDSARV OCH BIOSFÄROMRÅDE - EN MOTOR I HÅLLBAR PLATSUTVECKLING
Ta del av erfarenheter från ”Hållbar turism i Blekinges världsarv och biosfärområde”.
Ett projekt finansierad av Tillväxtverket för att utveckla en hållbar platsutveckling med
utgångspunkt i unika förutsättningar.
Projektledare Therese Hagström Andersson och världsarvssamordnare Elena Peverada berättar mer om projektet och om några av de satsningar som är på gång inom hållbar turism.
DAG 2 FORTS. HÖRSALEN MARINMUSEUM (gemensamt program)
Lokal: Marinmuseum
12.00 LUNCH PÅ RESTAURANG SKEPPSGOSSEN, MARINMUSEUM.
13.30 SAMMANFATTNING AV FÖRMIDDAGEN
13.45 KRÖNIKA MED JONNA BORNEMARK
14.00 AVSLUTNINGSORD AV GÖRAN ROSENBERG
14.30 GEMENSAM AVSLUTNINGSFIK

Med reservation för eventuella förändringar.


Deltagare

Göran-Rosenberg-(Personbild)-webb.png Moderator Göran Rosenberg är en av Sveriges mest uppskattade journalister och författare och kommer att leda samtalen under konferensen. Han har under snart fyrtio år varit verksam press, radio och teve. 2012 tilldelades Göran Rosenberg Augustpriset för sin uppmärksammade bok "Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz".
Lejla-Hadzic-(Personbild)-webb.png Key note: Lejla Hadzic
Lejla Hadzic är arktiekt och kulturarvspecialist som arbetar med fredsbevarande projekt och hållbar utveckling i Albanien. Lejla kommer att berätta om sina erfarenheter från att både bokstavligt och bildligt bygga fred genom kulturarv.
Jonna_webb.png Jonna Bornemark är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. I sina böcker, som bland annat Det omätbaras renässans och jag är himmel och hav, samt medverkan i radio och tidningar argumenterar hon för att bygga ett mänskligare samhälle genom att uppvärdera empati och det goda omdömet.
Profilbild-Lena-webb.png Lena Sommestad är sedan 2018 ordförande för Svenska Unescorådet som ansvarar för att genomföra Sveriges åtaganden inom Unesco. Tidigare har Lena Sommestad varit miljöminister 2002-2006 samt forskare i ekonomisk historia. Lena har stor erfarenhet av frågor som rör vetenskap, demokrati, jämställdhet och hållbar samhällsutveckling.
Marjalena_webb.png Marja-Leena Pilvesmaa är avdelningschef för kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet. Marja-Leena Pilvesmaa kommer att tala om världsarvens samtid och framtid med fokus på det byggda kulturarvets bidrag till hållbarhet.
Christer_Gustafsson_webb.png Christer Gustafsson, professor i kulturvård vid Uppsala Universitet vars tvärvetenskapliga forskning kretsar kring möjligheter och utmaningar med att använda kulturvård/kulturarv som motor för innovation, hållbar tillväxt, och regional och urban utveckling.
lotta_johansson_webb.png Lotta Johansson är associate professor i pedagogik på Oslo Metropolitan University. Hon disputerade 2015 och har i boken Blivandets pedagogik fortsatt att utveckla hur pedagogiken kan adressera de utmaningar som jorden står inför, och ifrågasätta människan som alltings självklara utgångspunkt
Charlotte_webb.png Charlotte Ahnlund Berg är utredare vid avdelningen för kulturarvsutveckling på Riksantikvarieämbetet. Charlotte Ahnlund Berg inleder och modererar Världsarven och den nya läroplanen samt är moderator för Skolsamarbeten i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.
Petra_webb.png Petra Stråkendal är utredare vid kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet. Petra Stråkendal kommer att tala om den nationella handlingsplanen för världsarvsarbetet och dess koppling till Agenda 2030.