Marinmuseum.se är gjord i responsiv design, vilket innebär att den är anpassad för att visas på en dator, i en mobiltelefon och på en surfplatta.

Webbplatsen är utvecklad efter de krav som ställs enligt WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 nivå AA, som är framtagna av W3C (World Wide Web Consortium), för hög tillgänglighet.

Webbplatsen använder sig i vissa fall av JavaScript, men för enheter som inte stödjer detta finns det alternativa lösningar som gör att alla användare får samma funktionalitet.

Marinmuseum.se använder sig utav kakor för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. En kaka (eller cookie) är en liten textfil som marinmuseum.se begär att få spara på din enhet (dator/surfplatta/mobil). Du kan läsa med om kakor här: http://www.pts.se/cookies

På webbplatsen finns filer i formatet iCal att ladda ner. Dessa används för att lägga in en kalenderhändelse, i en kalender, på din enhet. De flesta kalenderprogram använder detta filformat.

På webbplatsen finns även dokument i filformatet PDF att ladda ner. För att kunna läsa dokumenten krävs ibland ett externt program, utöver webbläsaren. Ett exempel på gratisprogram som kan läsa PDF-filer är Adobe Reader.

Talande webb

Marinmuseums webbplats fungerar med Talande Webb.

Talande Webb är ett hjälpmedel som gör att webben talar. Talande Webb läser upp webbsidor och pdf-filer, markerar den text som läses upp, sparar uppläst tal som mp3 och ger dig möjlighet att använda läslinjal eller skärma av för att hålla fokus på det du läser. Talande Webb är gratis för dig som användare. För att komma igång och använda Talande Webb ska du börja med att ladda ner Talande Webb-programmet.

Personuppgiftslagen

Statens maritima museers policy vad gäller personuppgifter.

Statens maritima museer är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Statens maritima museer är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter på denna webbplats.

Statens maritima museer behandlar personuppgifter i liten utsträckning. Oavsett detta har du rätt att begära information hos Statens maritima museer om de personuppgifter som berör dig och som vi behandlar. Om du vill ha sådan information, ska du skicka en undertecknad begäran till oss. Begäran kan enligt personuppgiftslagen (PUL) inte skickas med e-post.

För att skydda din personliga information kommer all Statens maritima museers lagring av information att skyddas med ändamålsenlig säkerhetsteknik.

  • Personuppgifter som lämnas i samband med beställningar av publikationer och prenumerationer sparas så länge som behövs för att expediera beställningar.
  • Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till seminarier och konferenser sparas bara så länge det krävs för administrationen.
  • Personuppgifter som lämnas vid intresseanmälning till arbete sparas i ett år.
  • Personuppgifter som lämnas vid jobbansökan sparas bara så länge det krävs för administrationen.

Statens maritima museer databehandlar endast enkätsvar efter medgivande från den svarande. Personuppgifter som lämnas vid enkätsvar sparas bara så länge det krävs för bearbetningen av materialet.

Har du funderingar eller frågor kring behandlingen av personuppgifter?

Kontakta våra PuL-ombud:

  • Margareta Björkgren, 08-519 548 78
  • Maria Sandström, 08-519 558 85