Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.marinmuseum.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

SMTM är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet Information om brister i webbplatsens tillgänglighet, för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.marinmuseum.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på e-post eller telefon. Svarstiden är normalt en vecka.

E-post: registrator@smtm.se
Telefon: 0455-35 93 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

SMTM strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Använd formuläret här på sidan. Det går också bra att kontakta oss på e-post eller telefon.


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.


Information om brister i webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Pdf-dokument

På webbplatsen finns ett antal pdf-dokument  inte uppfyller tillgänglighetskraven.

Åtgärder: Planerad åtgärd är att byta ut befintliga pdf-dokument till pdf-dokument som är skapade på korrekt sätt för att uppfylla tillgänglighetskraven. Arbetet kommer genomföras under våren 2021.

Videoinspelningar

Alternativ representation till videoinspelningar saknas

Videoinspelningar på webbplatsen som är publicerade före 23 september 2020 saknar alternativ representation och är därmed inte tillgängliga för användare som inte kan ta del av videoinspelningar.

Åtgärd: Videoinspelningar som publiceras före 23 september 2020 kommer på grund av resursbrist inte förses med alternativ. De videoinspelningar som publiceras på marinmuseum.se efter 23 september 2020 kommer förses med alternativ representation i form av publicerat textmanus och/eller transkribering.

Syntolkning saknas

De videoinspelningar som finns publicerade på webbplatsen och i Marinmuseums sociala kanaler saknar syntolkning och är därmed inte tillgängliga för icke-seende användare.

Åtgärd: SMTM åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 §. Läs mer i avsnittet Oskäligt betungande anpassning.

Direktsändningar saknar textning

Videoinspelningar som direktsänts i Marinmuseums sociala kanaler (facebook, youtube och instagram) saknar textning och är därmed inte tillgängliga för användare som inta kan uppfatta eller har svårt att förstå ljud. Detta gäller även direktsändningar som varit publicerade i mer än 14 dagar.

Åtgärd: SMTM åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 §. Läs mer i avsnittet Oskäligt betungande anpassning.

Prestanda

Webbplatsen har ibland längre väntetider/laddtider än vad som räknas som god prestanda.

Åtgärd: En utredning för att förbättra prestandan är genomförd och åtgärdsplan finns. Bland annat ska interaktioner från sociala kanaler, bildoptimering, laddning av javascript samt nätverks- och servermiljö ses över. Ambitionen är att under 2021 förbättra prestandan till godkänd nivå.

Iframes

På webbplatsen används iframes för att visa innehåll från externa webbplatser (Cision nyhetsrum, DigitaltMuseum, Soundcloud och Youtube) trots att iframes förämrar tillgängligheten. 

Åtgärd: I anslutning till sidorna som använder Iframes finns information om att iframes används samt länk till tjänsten så att användaren har möjlighet att använda tjänsten i hela fönstret. 

Autocomplete

Sökfunktionen på webbplatsen har inte autocompletefunktion, det vill säga ger inte sökordsförslag till användaren för att underlätta sökning. 

Åtgärd: Sökverktyget på marinmuseum.se stödjer inte autocomplete. SMTM:s förhoppning är att kunna byta sökverktyg under 2021.

Åtgärder av tillgänglighetsproblem

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Oskäligt betungande anpassning

SMTM åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Syntolkning av videoinspelningar. På grund av begränsade ekonomiska och personella resurser har SMTM inte möjlighet att syntolka de filmer som finns publicerade på webbplatsen och i sociala kanaler.

Textning av direktsändningar som publiceras i sociala kanaler. På grund av begränsade ekonomiska och personella resurser har SMTM inte möjlighet att texta videoinspelningar som direktsänds i sociala kanaler och efter direktsändning ligger kvar i de sociala flödena i mer än 14 dagar.

Så har vi testat webbplatsen

SMTM har tillsammans med upphandlad webbleverantör Knowit Experience Linköping gjort en självskattning av www.marinmuseum.se utifrån de checklistor som tillhandahålls av DIGG.

SMTM gick tillsammans med Knowit Experience Linköping i oktober 2019 igenom marinmuseum.se utifrån DIGGs checklistor. Därefter upprättades en plan för de åtgärder som måste genomföras för att marinmuseum.se för att följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Utvecklingen har skett löpande och ordinarie rutiner för testning och driftsättning har tillämpats. På grund av nedskärningar i budget under våren 2020 har Statens maritima och transporthistoriska museer inte haft möjlighet att genomföra alla de åtgärder som var planerade. Vissa delar kommer därför tyvärr inte bli tillgängliga förrän under 2021, vilket redogjorts i denna tillgänglighetsredogörelse.

Parallellt med det tekniska utvecklingsarbetet har SMTM arbetat internt med att granska innehållet på webbplatsen och upprätta åtgärdsplan för de redaktionella delarna och därefter löpande arbetat med att genomföra åtgärderna.

Webbplatsen publicerades våren 2016

Redogörelsen uppdaterades senast den 27 januari 2021.