Marinmuseum startar insamling av minnen från U137-dramat i Gåsefjärden

U137
Marinmuseum / SMTM

2020-10-27

Den 27 oktober 2021 är det 40 år sedan den sovjetiska ubåten U137 gick på grund i Gåsefjärden i Karlskrona skärgård. För att öka kunskapen om händelsens inverkan på samhället startar Marinmuseum, som är en del av Statens Maritima och Transporthistoriska Museer, en insamling av personliga berättelser för att dokumentera människors upplevelser och känslor.

Den 27 oktober 2021 är det 40 år sedan den sovjetiska ubåten U137 gick på grund i Gåsefjärden i Karlskrona skärgård.

För att öka kunskapen om händelsens inverkan på samhället startar Marinmuseum, som är en del av Statens Maritima och Transporthistoriska Museer, en insamling av personliga berättelser för att dokumentera människors upplevelser och känslor.

Museet söker de som vill dela med sig av berättelser och intryck, främst från dagarna då ubåten stod på grund, men även senare minnen med koppling till händelsen välkomnas. Alla funderingar, känslor och upplevelser är viktiga för att ge perspektiv - oavsett om man var vuxen eller barn, var man befann sig geografiskt eller vilket yrke man hade. Några av de inskickade berättelserna kan komma att följas upp av en intervju.

- Vi hoppas att berättelserna som samlas in kommer ge en bred riksomfattande bild av den generella stämningen i samhället och på vilket sätt händelsen påverkat människor. Något som hittills också saknats i våra samlingar är perspektiv från människor bosatta i andra länder. U137 blev ju en världshändelse och präglade nyhetsflödet i Sverige under lång tid, men hur uppfattades incidenten egentligen av allmänheten utomlands? Vi välkomnar därför alla berättelser, även från de som vid tidpunkten inte bodde i Sverige, säger Johan Löfgren, intendent på Marinmuseum.

Berättelserna blir ett viktigt bidrag till Marinmuseums samlingar där de kommer användas i forskningsverksamheten och sparas och bevaras för framtida generationer. Ett urval av berättelserna kommer även att presenteras i olika former av museet.

På Marinmuseums hemsida finns nu en särskild sida publicerad med information om hur man går tillväga för att dela med sig av sitt minne.

Kontaktperson:

Johan Löfgren

Intendent Samlingsenheten Marinmuseum

Tel: 0455 35 93 74

E-post: johan.lofgren@smtm.se

 

Presskontakt:

Jimmie Björkman

Kommunikatör Marinmuseum

Tel: 0455 35 93 18

E-post: jimmie.bjorkman@smtm.se

Marinmuseum  en del av Statens Maritima och Transporthistoriska Museer

Till toppen