Marinsko muzej

Marinsko muzej (Marinmuseum) tano jekh nacionalno muzej ki Švedska baš o pani hem brodija. O muzej tano zalo more ko fantastično ostrvo Stumholmen ki Karlskrona.

Ko akava muzej isi razna hem interesantna egzibicije, kaj šaj te dikhe modelija kotar o berš 1700, te dikhe brodo so đala talo pani hem te dikhe but šuže figure so hine montirime ko brodija.  

Svako berš ko akava muzej avena prekalo 300 000 manuša. Barem ekvaš kotar akija cifra avena o manuša kotar avera phuvja.

Informacia

O muzej tano phravdo

Cena

Ko muzej našti te platine parencar

Kotar datum 1to Decembar 2022 ko Marinsko muzej našti te platine parencar, Odova značini so šaj te platine samo karticaja hem prekalo Swish, ko ulaz, ko butiko hem ko restorani.

Ađahare šaj te arakhe o drumo

O muzej tano ko ostrvo Stumholmen, samo 10 minutija promenada kotar centar ki Karlskrona.

Te phire

Ako pođineja kotar Stortorget pratin i Kyrkogatan o brego natelje. Nakh i Drottninggatan hem nastavin ki Kyrkogatan sa đi reseja đi ki jekh purt so igari đi ko Stumholmen. Nastavin pana pravo hem o muzej ka ovel kotar ti levo strana.

Autobus ja vozi

Ako aveja autobuseja ja vozeja ki Karlskrona stanica (resecentrum) pratin o drumo zalo pani ki Östra Hamngatan. Ked reseja đi ki jekh purt so igari đi ko Stumholmen nastavin pana pravo. Doljela koro 20 minutija kotar muzej te irine tut đi ki stanica, ki Karlskrona resecentrum.

Vordancar

Ako aveja vordancar kotar autoput E22 pratin o drumo so igari đi ko centar, Karlskrona centrum. Irin levo nakri luka (gästhamnen) hem khuv ki ulica Östra Hamngatan. Palo odova pratin o table kaj so pisini, Marinmuseums parkering. Kotar parking phireja đi ki jekh purt so igari đi ko Stumholmen hem nastavineja samo pravo, O muzej ka ovel kotar ti levo strana.

Parking

Ko Stumholmen našti te vozine vorda, ama manušenđe so isi oljen invaliditeti parking isi zalo ulaz ko muzej. O parking platini pe hem thana isi ko Sparregården, zalo Stumholmsbron. Table so mothovena o drumo đi ko parking isi kotar Drottninggatan. O parking than platineja ko automati.

Akija pomoč isi

Area hem lift

O marinsko muzej isi olje bari area hem lift maškaro duj spratija.

O toaletija tane asimilirime premalo manuša so isi oljen kolica, rulator ja diso aver.

O restorani Skeppsgossen tano ko teluno sprati hem asimilirimo tano e manušenđe so isi oljen disavo invaliditeti.

Kolica hem aparati šunibase

Ko muzej isi 2 kolice so šaj te ljen đi hijen othe. O kolice našti te rezervisine angljeder. O kolice tane buvlje maksimalno 60 cm. 

Isi hem aparati šunibase.

Našti lokheste te ave akate

Ko Ubåtshallen, o brodo so đala talo pani, o Neptun, othe našti lokheste te ave sebepi othe o buvljipe tano samo 60 cm.

Ko brodija Bremön, Västervik hem Jarramas isto but phareste šaj te ave hem našti te khuve kolicaja. 

Ko Slup- och barkasskjulet o parketi mrdini hem odova šaj te čerel pharo e manušenđe so isi oljen rulator, kolica ja diso aver.

Čhavore hem familia

Ko muzej isi aktivitetija čhavorenđe hem barenđe! Othe tano hem o đučhel, o Pricken. Ov ka mothovi tumenđe kaj isi ekstra šuže aktivitetija e čhavorenđe. 

Ko Sjömansverkstaden isi edukativna aktivitetija čhavorenđe barabar e pobare manušencar. O aktivitetija tane ki tema kotar marina (pani hem brodija) hem tane e čhavorenđe kotar 6 berš đi ko 12 berš. Ko Knopboden šaj te sikljove sar šaj te phande kombo – akava šaj te ovel tuče interesantno sikljovibe. Hem ko Dunders isto but aktivitetija. I area čhelibase pasuini ko sa o berša, kaj i inspiracia baš o interiori avela kotar brodija hem samo falini pana ti fantazia.

Grupa

Akija avantura ko muzej šaj te čere ola pana pointeresantno ako ljeja jekh gajd, manuš so ka mothovi tuče sa so isi akate! Amen šaj te čera gajdning đi ko 50 manuša, ama mora te bičhaljen amenđe rezervacia najhari 2 kurče angljeder. 

Butik

Ko butiko isi te čine igračke, knjige hem suvenirija. Literatura isi čhavorenđe hem barenđe. O butiko isi olje baro asortimani ko razna cene, kaj but buča tane ki tema kotar o muzej hem marina.

O marinsko muzej pripadini ki jekh natur sertifirimi institucia hem koristini šužo kvaliteti. O butiko tano phravdo ked hem o muzej.

Restorani

O restorani Bistro Skeppsgossen tano ko prvo sprati ko marinsko muzej.

Ko restorani servirini pe lunch- hem salladsbuffé, ama isi hem divesoro speciliteti ko meni. Maro čhavorenđe isi ki hari pojeftino cena. Othe šaj hem te pije kafa ja te ha jekh sladoled.