Samlingarna

Marinmuseum har 55 000 föremål, mer än 20 000 ritningar, 250 hyllmeter arkivhandlingar, 500 000 fotografier och runt 20 000 böcker, som ger en bild av hur sjöförsvaret utvecklats genom århundraden. En del av allt detta kan du se i våra utställningar, mycket förvaras i museets magasin och arkiv inför framtiden. 

Till toppen