""

Marinmuseums arkiv har över 20 000 ritningar, kartor och sjökort, samt mer än 250 hyllmeter med olika handlingar. Arkivet är öppet för alla.

I Marinmuseums arkiv finns mängder med intressant historia nedpräntad på kartor, ritningar och andra dokument. Information som kan berätta för oss om den svenska marinhistorien.

Huvuddelen av museets arkivmaterial kommer från örlogsvarvet eller från organisationer med anknytning dit. Hit hör bland annat protokoll och räkenskaper från Karlskrona Kvinnoförbund för Sveriges Sjöförsvar (1895-1977), skrivelser, protokoll och årsberättelser från Sjöunderofficerssällskapet (1883-1957) och Kronprinsessan Victorias örlogshem (1903-1973).

Så söker du arkivhandlingar

Du kan själv söka efter ritningar som finns i vårt arkiv på nätet. Där kan du också titta i samlingar från ett stort antal andra museer, bland annat Sjöhistoriska museet.