Aktuellt boktips

HMS Jarramas på Marinmuseum - Skeppsgossarnas Jarramas

Vid bryggan utanför Galjonshallen på Marinmuseum i Karlskrona ligger en smäcker fullriggare, fregatt-tacklad på ett skrov av stål. Tre gula master och ett bogspröt bär upp riggen på det sista segelfartyg som sjösattes från Karlskrona Örlogsvarv den 1 februari 1900.

Namnet Jarramas är en försvenskning av ett turkiskt ord, jaramaz, som betyder busig. Ibland har namnet tolkats att betyda dunder men efter att ha konsulterat en turiskt ordlista ges betydelsen busig. Det har sammanlagt funnits fyra fartyg i den svenska Flottan som hetat Jarramas/Jaramas sedan 1716.

HMS Jarramas på Marinmuseum i Karlskrona och systerfartyget HMS Najaden, numera såld till Norge, är enligt uppgift två av världens minsta fullriggare. Ritade av H Lilliehöök byggdes och sjösattes de på Karlskronas Örlogsvarv 1897 (Najaden) respektive 1900 (Jarramas) och användes som skolskepp för skeppsgossarna.

I boken "Sail training and cadet ships" av Harold A. Underhill från 1956 ges detta omdöme om utseendet på sida 77. "In writing of a large number of sailing ships, such adjectives as lovely, beautiful, etc., must necessarily be overworked, for there are indeed few ships which did not merit such description, the majority differing only in a matter of degree. If one could apply a scale of relative values to each of these adjectives, then among the ships to which I would apply the very highest would be the Swedish full-riggers Najaden and Jarramas, and the brig Falken."

Det författaren uttrycker är att Najaden och Jarramas är vackra i ordets högsta grad!

På senare tid har Marinmuseum och Statens maritima museer haft ansvar för hennes underhåll och renoveringar. Det arbetet kan följas på Vad händer med Jarramas.

Nu senast har Jarramas legat i docka och fått skrovet behandlat och är nu på plats igen lagom till Nordisk Kustkulturfestival i Karlskrona juli 2013.

Litteratur i urval om Jarramas och Skeppsgossekåren:

Nils Abramsson (red.), "Jarramas 100 år", Karlskrona 2000
Peter von Busch, "Jarramas", Karlskrona 1981
Gunnar Carlberg, "Fullriggaren Jarramas" i Marinmusei Vänners årsbok 1997
Albin Edlund, "Skeppsgosse och Örlogsman på 1930-talet", Karlskrona 1993
C. E. Måhlén, "Skeppsgossar i med- och motvind", Stockholm 1937
Gunnar Nilsson, "Den siste skeppsgossen", 2010
Vincent Rundkvist, "Jarramas: livet ombord på en fullriggare" i Föreningen Gamla Carlskrona årsbok 1990
"Skeppsgossekåren 1685-1939 : ett minnesverk.", Stockholm 1940
Bertil Stubbendorff, "Måsar", Stockholm 1975
Gösta Wallander, "Knäppen kanin! - Skeppsgosseminnen", Karlskrona 1984
Carl Westerberg, "Minnesanteckningar från Skeppsgossetiden, dess övningsskepp och övningsbriggar", Karlskrona 1952
Skeppsgossekåren var en utbildningsinstitution inom den svenska Flottan mellan 1685 till 1939, verksam i 254 år. När Jarramas sjösattes var det skeppsgossar som utbildades på henne. Genom litteraturen kan man ta del av minnen och upplevelser från de som var inskrivna där.

Sammanställt av: Catrin Petersson, Marinmuseums bibliotek

Visa mer

Om du söker mer kunskap:

Länktips

Forskning och historia

Digitaliserade verk

  • ChapmanNet visar "Architectura Navalis Mercatoria”
  • ett planschverk från 1700-talet med fartygsritningar. Fredrik Henrik af Chapman var en på sin tid internationellt känd fartygskonstruktör. Hans stora insats var att konstruera skepp som grundade sig på vetenskaplig forskning.

Militära länkar

Marint varia