Bokomslag. Överst texter "Från periskop till brygga". Under texten en helikopter som flyger ovanför vattenytan. I bakgrunden himmel med stackmoln.

Från periskop och brygga av Bror Stefenson

Hur går det till att leda en ubåtsjakt? Svaret på den frågan kan man få en insikt i genom Bror Stefensons minnen och anteckningar från 1980-talet då ämnet var högaktuellt.

I denna bok får man följa en officerskarriär inom den svenska flottan under 43 år. Bror Stefenson tar värvning i flottan efter andra världskriget. Först som kadett och senare som officer inom ubåtsvapnet. Stefenson bjuder på flera anekdoter från sin tid i flottan. Han ger även insikter i omdaningarna och utmaningar som flottan och försvarsmakten ställdes inför under denna period.

Genom sina befattningar under senare delen av kalla kriget har författaren haft en direkt inverkan på och del i hur Sveriges marina styrkor agerade. Detta som chef för Kustflottan under U-137:s grundstötning samt som nyutnämnd chef för försvarsstaben och operationsledningen 1 oktober 1982. Samma dag ubåtsincidenten i Hårsfjärden drog igång.

Stefensons bok är inte enbart en memoar i strikt bemärkelse. Det som framförs ur författarens perspektiv behandlar de strategiska beslut och situationer som Sverige och omvärlden ställdes inför under kalla krigets dagar. Dessa villkor och spänningar mellan supermakterna är kanske inte lika tydliga idag.

På flera håll i landet uppmärksammas nu det kalla kriget i utställningar och denna bok kan ge insikt i hur en officer i vårt lands flotta upplevde det.

Text: Catrin Petersson, bibliotekarie, Marinmuseum

Information om boken:
Från periskop och brygga –ubåtsman och amiral under kalla kriget minnesbilder 1948-1991 av Bror Stefenson
Bokförlaget Magnus Ullman, 2007
128 s., ill.
ISBN: 978-91-633-1527-5

Om Sjökriget - från Svensksund till smygteknik av Marco Smedberg

Sjökrigets villkor och historia – ett övergripande verk.

Denna bok är ett grundläggande verk om sjökriget både vad gäller dess specifika villkor och den historia som den byggts på. Sjöslag från historisk till modern tid presenteras samt även sjökrigens persongalleri.

Då verket är rikt illustrerat får man här en översyn till vad det innebär att strida till sjöss vad gäller manskap och utrustning. Boken är tänkt som ett underlag till undervisning på Sjöstridsskolan och Militärhögskolan samt utdelad till alla marinofficerare då den publicerades.

Text: Catrin Petersson, bibliotekarie, Statens maritima museer

Information om boken: Nu är denna bok inte längre i tryck utan vi hänvisar läsare till biblioteken där den är förhållandevis väl representerad.

Om sjökriget: från Svensksund till smygteknik av Marco Smedberg. 1996, Stockholm, 258 s., ISBN 91-7125-040-9.

Vrak i Östersjön - förlorade för världen av Björn Hagberg, Jonas Dahm, Carl Douglas

Följ med ner i djupen till vraken i Östersjön. Enastående bilder vittnar om de förlista skeppens dramatiska historia och marinarkeologernas insatser.

På havsbotten i Östersjön finns vrak från oräkneliga förlisningar genom historien. De har varit förlorade för världen, men nu, med ny teknisk dykning, kan man upptäcka vad som döljer sig i djupen. Östersjöhavets unika miljö har ofta bevarat vraken som i en tidskapsel.

De dykintresserade har mycket att hämta ur detta verk som fångar dykningens villkor och marinarkeologins möjligheter.

För den som söker historien bakom förlisningar så ger boken goda inblickar i dramatiska berättelser och historiska sammanhang. Bland vraken som presenteras finns det sk "Spökskeppet" ett förlist holländskt handelsskepp, fartyg som fallit offer för andra världskrigets u-båtsattacker samt även om den svenska DC-3:an och dess bärgning.

Med ett rikt bildmaterial illustreras i denna bok de vrak som finns dokumenterade genom marinarkeologiska projekt. Boken förmedlar både de dramatiska händelser som ledde till haverier och ger information om hur marinarkeologisk teknik används. Med den moderna utrustning som finns i dag kan man lokalisera vrak och föremål på havets botten samt undersöka och dokumentera dem.
Författaren Björn Hagberg är marinarkeolog och har tidigare bl a skrivit om den numera bärgade DC-3:an.

Bildmaterial har främst Jonas Dahm och Carl Douglas framställt och bearbetat.

Text: Catrin Petersson, bibliotekarie, Statens maritima museer

Information om boken
Vrak i Östersjön – förlorade för världen av Björn Hagberg, Jonas Dahm, Carl Douglas.
Prisma, 2007
164 s., ill.
ISBN: 978-91-518-4975-1

Skepp - 5000 år av äventyr till sjöss av Brian Lavery

Bakom denna både enkla och samtidigt fantasieggande titeln finner man berättelser om människan och hennes historia till sjöss.

Med ett rikt och vackert bildmaterial och intresseväckande nedslag i marinhistoria illustrerar detta översiktsverk vad skepp betytt för människan genom tiderna. Det är främst bilderna i detta verk som ges utrymme och förnöjer och texterna är ofta korta och faktaspäckade.

Historien om de första fartygen och deras pionjärer tar oss från enkla flythjälpmedel i mänsklighetens urtid och till dagens avancerade marina teknik. Författaren tar med oss på en häpnadsväckande resa i sjöfarandets förflutna.

Det här är berättelsen om människans största marina äventyr, tekniska framsteg och imponerande framgångar eller bittra nederlag, både ovan och under vattenytan. Människans samverkan med havet speglar utvecklingen av vårt samhälle och vår kultur både i krig och fred.

Vare sig det rör sig om skepp som drivs med segel, paddel eller maskin så det finns något för de flesta i denna bok av intendent Brian Lavery på National Maritime Museum i Greenwich.

Om boken:
Skepp - 5 000 år av äventyr till sjöss av Brian Lavery ; illustrationer: Tim Loughead, John Plumer ; foto: Gary Ombler ; översättning: Bengt O. Hult; faktagranskare: Göran Romare. - Stockholm: Fischer & Co., 2010. -
ISBN: 978-91-85183-96-8 (inb)

Sammanställt av: Catrin Petersson, bibliotekarie, Marinmuseum

The Deep av Claire Nouvain

The extraordinary creatures of the abyss / De fantastiska varelserna i avgrunden.

Stig ned i en värld som aldrig nåtts av dagens ljus. I havens djup regerar det kompakta mörkret sedan tidernas begynnelse, i det som utgör jordens största livsmiljö. Dessa djup döljer ett överflöd av mystiska varelser som skapar sitt eget ljus.

I en oförglömligt visuell och samtidigt vetenskaplig rundtur i den myllrande avgrunden, presenterar boken The Deep den otroliga mångfalden av liv på vårt jordklot och kommer att fängsla den som fascineras av de hittills osynliga och ofattbara varelserna i havsdjupen.

Av de djupa haven är endast cirka 5 procent av havsbotten kartlagd. Vi har inte så stor kunskap om de varelser som kallar det sitt hem. Nuvarande beräkningar om antalet arter som ännu inte dokumenterats varierar mellan tio och trettio miljoner.

Kombinerat med de senaste vetenskapliga upptäckterna kan man här se häpnadsväckande livsformer i färg och form. The Deep tar med er på en resa ner i de mörkaste riken i havet. Här avslöjas naturens kanske mest udda och fascinerande varelser detaljerat.

The Deep har mer än två hundra färgfotografier av skrämmande havsvidunder, levande fossil, och eteriska självlysande varelser, några fotograferade här för allra första gången.

Med dessa hisnande fotografier finns texter från några av världens mest respekterade marinbiologiska forskare som undersöker djuphavsarternas organismer samt ekologin i djuphavsmiljöerna.

Den franska journalisten och filmaren Claire Nouvian har i The Deep presterat mer än 200 färgporträtt av planetens minst kända varelser: skimrande rosa octopi som flytande lyktor, iriserande bläckfiskar med korkskruvsvansar, rovfiskar med ögonhuvor och genomskinlig tänder skymtar i mörkret...

Bilderna har tagits i samband med undervattensexpeditioner och kan ses på denna webbplats. Se mer!

Om boken:
The deep / redaktör Claire Nouvian - University of Chicago Press, Chicago, 2007 - ISBN: 978-0-226-59566-5 (inb)

Sammanställt av: Catrin Petersson, bibliotekarie, Marinmuseum

Folkrätten, havet och den enskilda människan av Marie Jacobsson

Vad gäller där ute på haven, i de djup som täcker så stora delar av vår värld? Marie Jacobsson (Folkrättsrådgivare på Utrikesdepartementet och ledamot i FN:s folkrättskommission 2006 – 2010) kan svara på det. Vi får i hennes skrift en god inblick i det komplexa förhållande som existerar mellan oss och vårt samspel med och på oceanerna.

Havet symboliserar det absolut fria för oss människor, men är det verkligen så? Lyder vi inte alltid under lagar, om det så bara är naturlagarna? Men förutom dessa, behöver vi veta vilka rättigheter och skyldigheter vi har ute på de blå djupen och gentemot andra människor? Vilka hänsyn ska vi ta till miljön och mänskliga rättigheter på haven? Vem ska upprätthålla dem? På de platser där brott mot havsmiljön och friheten begås, där krävs insatser.

Marie Jacobsson menar med denna skrift att göra synligt detta globala samband: ”Det är människans beroende av havet som länkar ihop havsrätten med de mänskliga rättigheterna. Där människor finns och agerar där gäller även de mänskliga rättigheterna.” Jacobsson uttrycker att det finns ”nästan alltid en ’mänsklig dimension’ av havsfrågorna.”

Marie Jacobssons bok tar upp ämnen som ständigt är aktuella, för vad som sker på och i haven påverkar oss. Vad vi och andra gör på och med haven blir en del av vår verklighet. Vi har alla en relation till havet och hur den miljön och de resurserna mår. Vi är beroende av att säkerhet finns så handelsjöfarten, yrkesfiskarna och fredliga seglare får färdas fritt. Rovdriften på havens resurser har tagit bort stor del av grunden för den inhemska fiskerinäringen i områden som t ex Adenviken.

Det finns krafter som verkar för att upprätthålla vår säkerhet på haven och miljön under ytan. Svenska marinen har gjort insatser i Adenviken och det skydd för handelsleder som upprättats där. Miljöprojekt för haven drivs av både ideella organisationer och kommersiella företag.
Men vilka ska styra och stödja dessa krafter och projekt? Visst är det allas vårt ansvar.

Havet och människan är en vandringsutställning som Statens maritima museer framställt och visar livet i haven samt olika projekt till förmån för havsmiljön. Just nu och fram till den 11 augusti 2011 finns den på Marinmuseum.

Om boken:
Jacobsson, Marie - Folkrätten, havet och den enskilda människan, Liber, Malmö, 2009,
ISBN: 978-91-47-09073-0

Sammanställt av: Catrin Petersson, bibliotekarie, Marinmuseum

Kriget som aldrig kom red. Andreas Linderoth

I denna antologi sammanställd av historikern Andreas Linderoth får vi insyn i flera olika aspekter av det kalla krigets verklighet i Sverige såväl som i Baltikum och Skandinavien.

Hur mycket finns kvar av kalla kriget i dag och hur ska vi förhålla oss till det? För inte alltför många år sedan var kalla kriget en del av vår vardag. På Marinmuseum finns utställningen "Ytspänning - kallt krig i Östersjön 1979-89" där politiker, militärer och andra berättar om hur det vara att leva och verka i ett litet land som Sverige - mitt emellan de båda kapprustande supermakterna USA och Sovjetunionens allierade.

Den här rikt illustrerade populärvetenskapliga antologin är en fristående fördjupning till utställningen som ger en bred och sammansatt inblick i vår spännande nutidshistoria. Tolv forskare från såväl universitet och högskolor som museer och med hem i olika vetenskaper, historia, etnologi men även arkeologi, ekonomisk historia och konstvetenskap ger inblickar i sin forskning om kalla kriget.

Det militära, i en vid bemärkelse, står i centrum för boken. Inte bara det militärstrategiska läget kring Östersjön diskuteras utan även relationer mellan civila och militärer i olika länder, kvinnors tillträde till militära yrken och
tidsmässigt ligger fokus huvudsakligen på 1980-talet, en period som hittills ägnats ganska liten uppmärksamhet inom forskningen kring kalla kriget. Men, som bidragen i boken visar, så var 1980-talet en väldigt intensiv period i kalla kriget där spänningarna mellan supermakterna tilltog efter 1970-talets avspänning. Inte minst var det en period då oron för ett tredje världskrig var utbredd. Samtidigt var 1980-talet det årtionde då kalla kriget tog slut.

Flertalet av bokens artiklar behandlar hur Sverige och svenskar påverkades av kalla kriget. Bidragen i boken visar att kalla kriget inte var ett abstrakt internationellt politiskt fenomen utan något som hade återverkningar på människors vardagsliv. Bland annat diskuteras vilka effekter kalla kriget hade på människor på lokal nivå i Blekinge. Karlskrona med omnejd var starkt påverkat av de ökade spänningarna i kalla kriget inte minst genom den sovjetiska ubåten U137:s grundstötning 1981 och två stora ubåtsjakter under 1980-talets första hälft. Boken visar också hur Sverige in i minsta detalj försökte förbereda sig inför ett kommande krig, det krig som tur var aldrig kom.

Kriget som aldrig kom, ger också internationella utblickar och diskuterar järnridån som delade Europa i två delar under kalla kriget och hur det kunde vara att leva i Östeuropa under denna tid samt de svenska relationerna till den polska fackföreningsrörelsen Solidaritet. Boken tar även upp tiden efter kalla krigets slut och diskuterar hur lämningarna från kalla kriget i form av bunkrar och försvarsanläggningar kan bevaras för att kunna ge framtida generationer en inblick i det kalla krigets Sverige.

Boken Kriget som aldrig kom är utgiven av Marinmuseum och finns nu att köpa på Marinmuseum.

Om boken: Kriget som aldrig kom - 12 forskare om kalla kriget / Andreas Linderoth (red). 224 s. - 2011 - ISBN: 978916338547

Sammanställt av: Andreas Linderoth och Catrin Petersson Marinmuseum