""

Marinmuseums bildarkiv innehåller cirka 500 000 fotografier och videofilmer varav de äldsta av bilderna är från 1870-talet.

Under senare år har bildarkivet även mottagit Karlskronavarvets fotosamling från 1930 till 2000 bestående av närmare 175 000 bilder tagna av fotograf Lennart Bergquist. I arkivet finns bilder från varvet, den militära verksamheten, örlogsfartyg, byggnader och mycket mer.

Vill du beställa en bild ur våra samling? Information om hur du gör samt gällande prislista hittar du på vår hemsida.

Så söker du foton

Över 50 000 av våra bilder finns publicerade på Digitalt museum, där du också kan söka bland en stor mängd fotografier från Sjöhistoriska museet och en rad andra museer runt om i landet.

Gåvor till bildarkivet är en viktig del av insamlingsarbetet till bildsamlingen. Att kunna utöka samlingen med såväl nya som gamla bilder är viktigt för att samlingen ska hållas levande.