Marinmuseums fotoarkiv innehåller cirka 500 000 fotografier och videofilmer varav de äldsta av bilderna är från 1870-talet.

Under senare år har fotoarkivet även mottagit Karlskronavarvets fotosamling från 1930 till 2000 bestående av närmare 175 000 bilder tagna av fotograf Lennart Bergquist. I arkivet finns bilder från varvet, den militära verksamheten, örlogsfartyg, byggnader och mycket mer.

Så söker du foton

Över 50 000 av våra bilder finns publicerade på Digitalt museum, där du också kan söka bland en stor mängd fotografier från Sjöhistoriska museet och en rad andra museer runt om i landet.

Prislista för bild- & ritningsbeställningar

Vill du beställa en bild eller ritning ur vår samling? Det går att kostnadsfritt beställa upp till fem högupplösta bildfiler per månad av fotografier i Marinmuseums fotoarkiv. Utöver detta gäller följande prislista: 

  • Digital bild (högupplöst, TIFF, originalstorlek) 200 kr + moms= 250 SEK
  • Utskriven papperskopia i svart-vitt, originalstorlek: 240 kr + moms= 300 SEK
  • Utskriven papperskopia i färg, originalstorlek: 280 kr+ moms= 350 SEK
  • Utskriven kopia på fotopapper i färg, originalstorlek: 440 kr + moms = 550 SEK
  • Påsiktskopia, A3: 20 kr+ moms= 25 SEK

Porto tillkommer på alla brevförsända försändelser enligt gängse taxa och alla brev skickas med a-post.

För fotografier som säljs där upphovsrätten i olika former kvarstår är det fortfarande upp till användaren att noga höra med upphovsrättsinnehavaren före publicering. Museets personal meddelar kunden kontaktuppgifter om sådana föreligger.

Beställ här

Beställning av högupplösta bildfiler kan göras via DigitaltMuseum eller registrator via e-post nedanför:

E-post: registrator@smtm.se

Insamling och utlån

Gåvor till bildarkivet är en viktig del av insamlingsarbetet till bildsamlingen. Att kunna utöka samlingen med såväl nya som gamla bilder är viktigt för att samlingen ska hållas levande.

För mer information om insamling, utlån och kontatkuppgifter, se myndighetens webbplats.