I Marinmuseums samlingar döljer sig flera tusen föremål, arkivhandlingar och fotografier. Många är utställda, men det allra flesta finns i våra magasin och arkiv.

Det är Marinmuseums uppgift att samla in föremål, arkivalier och fotografier som berättar om den svenska marinens historia. Med marinen menas då flottan, kustartilleriet och övriga delar av sjöförsvaret.

Marinmuseum är hela Sveriges museum, insamlingen ska inte riktas mot Karlskrona utan ska spegla marinens verksamhet över hela landet, från Bottenviken till Ystad.