I Marinmuseums samlingar döljer sig flera tusen föremål, arkivhandlingar och fotografier. Många är utställda, men det allra flesta finns i våra magasin och arkiv.

Det är Marinmuseums uppgift att samla in föremål, arkivalier och fotografier som berättar om den svenska marinens historia. Med marinen menas då flottan, kustartilleriet och övriga delar av sjöförsvaret.

Marinmuseum är hela Sveriges museum, insamlingen ska inte riktas mot Karlskrona utan ska spegla marinens verksamhet över hela landet, från Bottenviken till Ystad.

Pågående projekt

Marinmuseum arbetar hela tiden med olika projekt som rör samlingarna. Här kan du läsa om de projekt som just nu pågår.

Guldkornsutställning om första världskriget

Lagom till höstlovet 2014 öppnade Marinmuseum en utställning om första världskriget. Detta eftersom det då var 100 år sedan kriget som kostade miljontals människor livet bröt ut. Utställningen finns i en av de mindre utställningssalarna på museets andra våning.

För att hålla utställningen levande så byter vi varje år ut föremålen i en av montrarna och berättar en ny historia från första världskriget som inträffade för 100 år sedan.