Karlskrona skärgård en kulen höstmorgon 1981. Långt inne på svenskt vatten upptäcker en fiskare en ubåt, hopplöst strandad, med den sovjetiska örlogsflaggan vajande lätt i vinden. Ubåten visar sig vara U 137 från Sovjetunionen, sannolikt bestyckad med kärnvapenladdade torpeder! Hela världens blickar vänds mot Gåsefjärden i Karlskrona skärgård och världspressen samlas för att bevaka händelsen. Dagarna som följer blir dramatiska och många minns än idag det politiska spelet, det massiva nyhetsflödet i radio och tv och bilderna i dagstidningarna.

För att öka kunskapen om händelsens inverkan på samhället har vi startat en insamling av personliga berättelser för att dokumentera människors upplevelser och känslor dessa händelserika dagar hösten 1981.

Vi söker dig som vill dela med dig av berättelser och intryck, främst från dagarna då ubåten stod på grund, men även senare minnen med koppling till händelsen välkomnas. Alla funderingar, känslor och upplevelser är viktiga för att ge perspektiv - oavsett var du befann dig geografiskt (även utomlands), vilket yrke du hade eller hur gammal du var.

Alla bidrag bevaras i Marinmuseums arkiv för framtida forskning. Ett urval av berättelserna kan komma att presenteras/publiceras i olika former och kanaler av oss. Din berättelse kommer dock inte att användas av Marinmuseum utan att du tillfrågas. Vi kommer eventuellt att följa upp några av de inskickade berättelserna med en intervju.

Har du en berättelse som du vill dela med dig av?

Skicka in din berättelse via e-post till:

Skriv "U137" i ämnesraden.

Vill du hellre dela med dig av ditt minne genom en intervju, meddela då detta i mejlet.

För mer information

Johan Löfgren, Intendent Samlingsenheten Marinmuseum 
E-post: johan.lofgren@smtm.se 

Behandling av personuppgifter

Marinmuseum är en del av myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer. På Statens maritima och transporthistoriska museers webbplats kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Fakta om händelsen

Natten till den 28 oktober 1981 går en sovjetisk ubåt av Whiskey-klass på grund vid Gåsefjärden i skärgården utanför Karlskrona. Ubåtens besättning uppger att deras fartyg har beteckningen U137. En protestnote överlämnas till Moskva men den sovjetiska sidan hävdar att fartyget har navigerat fel på grund av trasig navigationsutrustning. Utanför den svenska territorialvattengränsen samlades en sovjetisk flottstyrka i vilken bogserfartyg men även modernt beväpnade örlogsfartyg ingick. Fartygschefen och den politiske officeren ombord förhördes av svensk militär ombord på torpedbåten HMS Västervik. Det upptäcktes att U 137 sannolikt var bestyckad med kärnvapenladdade torpeder. Den 6 november överlämnades U 137 till Sovjetunionen.