""

Vill du skänka något till Marinmuseums samlingar? Det kan vara ett fotografi, en bok, ett föremål eller en arkivhandling. Här kan du läsa om hur du ska gå tillväga.

Marinmuseum tar ibland emot gåvor från privatpersoner. Gåvorna som vi tar emot ska ha en koppling till Flottans eller Kustartilleriets historia. Det är dock inte säkert att vi kan ta emot just det du vill skänka till oss. Vi har begränsad plats i våra magasin och därför försöker vi samla in endast ett exemplar av varje sak. Om vi redan har det som du vill skänka till oss så tackar vi eventuellt nej på grund av detta.

När du skänker något till oss är det viktigt att du anger om det finns några förbehåll i hur vi får använda föremålet. Om du låter Marinmuseum fritt förfoga över gåvan så är det viktigt att detta också anges. Ibland tar vi emot saker som sedan används i vår pedagogiska verksamhet.

Om vi tar emot din gåva och registrerar den i våra samlingar kommer du att få ett tackbrev där föremålets unika accessionsnummer anges.

Vi kan inte lova att just det som du skänker kommer att bli utställt eftersom museet har begränsat med plats att visa saker på. Alla gåvor som vi tar emot är likväl värdefulla bidrag till samlingarna, eftersom de kan komma att användas i framtida utställningar eller forskning.

Bilder

Har du en bild du vill skänka till Marinmuseum? Då är du välkommen att kontakta oss med detta. Vi behöver säkerställa att den som vill skänka bilden har rättigheterna till den. Personalen i bildarkivet hjälper dig gärna med sådana frågor om något är oklart.

Det är av värde för oss att få information om bilden i samband med att den skänks till oss, vem som har tagit bilden, namn på personer som syns, vilken tid bilden är tagen, var den är tagen och så vidare.

Helst tar vi emot negativ eller papperskopior av bilden, men om du har en digital bild är du välkommen att kontakta oss för att diskutera frågan.