Vi har helt unika lärmiljöer här på Marinmuseum. Ta kontakt med våra pedagoger för att få hjälp att planera in läroplansanpassade lektioner till era elever, från förskoleklass till gymnasium. 

Resestöd under 2019

Skolor som vill boka lektioner på museet men inte har ekonomiska förutsättningar har möjlighet att söka resestöd. Detta gäller i första hand vid bruk av kollektivtrafik och måste alltid bokas i samverkan med museipedagogen. Resestödet gäller för skolor som ligger inom en 10 mils radie ifrån Karlskrona.

Alla lektioner går att skräddarsy efter skolans behov med fördjupning och temaarbeten. Kontakta pedagogerna.

 

Lektionsförslag

 

Introduktion: Vad är ett museum?

Årskurs 1-3

Varför är historia viktigt? Ett första besök som ger eleverna nycklar till museivärlden där vi utgår från eleverna genom ämnena svenska och historia.

Grundupplägg: 2 timmar i museet + eget klassrumsarbete.

Museet på 15 minuter

Årskurs F-Gy

Har ni begränsat med tid? Boka en introduktion till museet. Under 15 minuter får ni information om vad Marinmuseum är för ett museum, vad våra utställningar handlar om och vilka saker ni inte får missa under ert besök.

Med bilden som verktyg

Årskurs 1-9

Vi visar delar av museet, resonerar tillsammans om historiska begrepp och källor. Eleverna får sedan bege sig ut i museet med ritpapper och penna för att gestalta det som just de tycker är spännande och intressant. Från små detaljer till helheter. Eleverna presenterar sina skisser för varandra, vi analyserar och samtalar om föremålen de valt och bilderna de tecknat. Klassen kan processa vidare med sina skisser på svenska och i bildundervisningen med exempelvis collageteknik, färgtekniker och tillsammans med egna texter skapa informativa bilder. Detta är en lektion som även lämpar sig mycket väl för nyanlända SVA-elever och elever i behov av särskilt språkstöd.

Vi undersöker historiskt källmaterial

Årskurs 1-6

Eleverna får undersöka riktiga marinarkeologiska föremål som våra dykare plockat upp och tillsammans i grupper analysera och fundera över föremålen. Vi resonerar om föremålens ursprung, användningsområde, likheter och skillnader. Eleverna får redogöra för sina tolkningar och om hur de kan användas i ett historiskt sammanhang.

Denna lektion ger eleven insikt i hur historisk kunskap och fakta skapas utifrån våra källor. Lektionen berör de delar av läroplanens centrala innehåll i historia som handlar om hur historia används, historiska begrepp och om att undersöka världen

Miniguider

Årskurs 5-9

I samarbete mellan museets och skolans pedagoger får eleven göra ett manus där de väljer delar av Marinmuseums utställningar. Programmet avslutas med att eleven guidar sina syskon och släktingar en kväll på museet . Till programmet hör ett faktamaterial och bildspel för att kunna jobba parallellt med arbetet på museet och i skolan. Arbetssättet integrerar ämnena historia och svenska.

Grundupplägg 12 tim (3-4 besök på museet), eget arbete i klassrummet samt föräldraguidning vid särskilt tillfälle på museet.

Upptäck ubåten

Årskurs F-Gy

Ett grundprogram för alla åldrar där eleven möter ubåten som tekniskt fenomen och krigsmaskin men även som en plats för människors liv och arbete. I besöket ingår en presentation av utställningen, vi jobbar med och genomför en gruppuppgift och avslutar med att gå ombord på ubåten HMS Neptun. Vi berör centralt innehåll för den aktuella årskursen inom ämnena historia, NO, teknik, fysik och övar även elevens muntliga presentationsförmåga.

Örlogsstaden Karlskrona

Årskurs F-3

Lär känna Karlskronas historia. Genom våra utställningar så tittar vi närmare på varför Karlskrona byggdes just här, hur staden fick sitt namn och hur levnadsvilkoren såg ut för män, kvinnor och barn som jobbade på Karlskrona örlogsvarv under 1700-talet.

Makten över Östersjön - från frihetskamp till herravälde

Årskurs 4-6

När Gustav Vasa beslutade att Sverige skulle ha en egen flotta var det för att säkra Sveriges frihet. Några hundra år senare hade ambitionerna växt till att Östersjön skulle bli ett svenskt innanhav.

Grundupplägg: 2 timmar i museet + eget klassrumsarbete

Isolerad nation - tema andra världskriget

Årskurs 8-Gy

Under andra världskriget var Sverige avskuret från omvärlden och beroende av de handelsfartyg som vågade ge sig iväg. Vi följer fartyg och människor som mötte sina öden under dessa oroliga tider och besöker HMS Bremön från 1940. Lämplig som avslutande lektion om andra världskriget.

Grundupplägg: 2 timmar i museet + eget klassrumsarbete.

Hot och rädsla - tema kalla kriget

Årskurs 9-Gy

Vad hände under kalla kriget? Var det lika kallt hela tiden och hur var det att leva under hot och rädsla? Vi ställer frågor, diskuterar alternativhistoria och gör värderingsövningar.

Grundupplägg: 2 timmar i museet + eget klassrumsarbete.

Kontakt:

""

Vill du boka in ett besök eller har du frågor om vår verksamhet?

Fredrik Karlsson, museipedagog
E-post: fredrik.karlsson@smtm.se
Telefon: 0455-35 93 34

Veronica Westerblom, museipedagog
E-post: veronica.westerblom@smtm.se
Telefon: 0455-35 93 54                                                                                                            

Peter Skogsberg, museipedagog
E-post: peter.skogsberg@smtm.se
Telefon: 0709-30 37 31

OBS: Under lektionstid kan det vara svårt att nå oss. Mejla eller prata in ett meddelande på telefonsvararen så återkommer vi så snabbt vi kan.