”Det dolda hotet är ett dramatiskt och engagerande pedagogiskt program där svaren på frågorna inte är självklara. Programmet erbjuder förutom mycket intressant fakta kring föremål kopplade till 80-talets ubåtsjakter och händelsen U137 också tankeväckande frågor om dolda hot, etiska aspekter av krig och om hur långt vi är beredda att kompromissa med vår demokrati för att känna oss trygga.”

I vårt pedagogiska program dyker vi ner i 80-talets ubåtsjakter och belyser även händelsen U137. Eleverna ställs inför problematiseringen ”vad händer när det osynliga hotet blir synligt?”.  Det är ett dramatiskt och engagerande program där svaren på frågorna inte är självklara. Programmet erbjuder förutom mycket intressant fakta kring föremål kopplade till 80-talets ubåtsjakter och händelsen U137 också spännande paralleller och tankeväckande frågor om dolda hot, etiska aspekter av krig och om hur långt vi är beredda att kompromissa med vår demokrati för att känna oss trygga.

Kontaktperson på Marinmuseum:

Veronica Westerblom, museipedagog på Marinmuseum och projektansvarig för Marinmuseums medverkan på Sveriges historia.

E-post: veronica.westerblom@smtm.se

Telefon: 0455-35 93 54  

 

Fakta om Sveriges historia.se

Sedan början av vårterminen 2021 finns en ny digital plattform tillgänglig för lärare och elever i grundskolan: sverigeshistoria.se. Här kan elever i mellan- och högstadiet få nya kunskaper med hjälp av föremål på museer i hela landet. Sverigeshistoria.se förvaltas av Statens historiska museer.