Årskurs 3-Gymnasium

Havet är vår planets viktigaste källa till allt liv som vi känner till, det var också där som allt liv började att utvecklas.

Algerna och växterna i havet binder en stor mängd koldioxid och producerar hälften av vårt syre. Vi människor har i alla tider betraktat havet som en resurs, något som vi brukar och nyttjat för transporter, fiske, dumpning av avfall och gifter. Havets resurser har varit i centrum för krig och konflikter. I kombination med de globala uppvärmningen är våra hav hotade, känsliga ekologiska system rubbas och basen, grunden för livets existens hotas. Utifrån de globala målen för hållbar utveckling lär vi oss om haven med fokus på Östersjön och resonerar om hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att bevara och skydda havet och livet som finns där.

Vi inleder med en lektion om Östersjöns speciella förutsättningar, miljöproblem och ekologi. Därefter håvar vi efter havets allra minsta livsformer och undersöker dem i mikroskop. Vi försöker tillsammans att analysera det vi hittar och resonera om alger och plankton. Hur påverkar vi andra och sprider havsmedvetenhet, vi kombinerar det vi lärt oss med en bildlektion som syftar till att eleverna får göra affischer med ett budskap om havsmedvetenhet utifrån de globala målen.

Lektionens 3 olika pass kan kombineras beroende på ålder, tidsaspekter och behov. Varje pass tar ca en timme.