Konservatorer arbetar på konserveringsanläggningen på Beckholmen, med en sjömanskista som hittades ombord på Vasa, år 1961. Foto: Tillhör Statens maritima och transporthistoriska museer, fotograf okänd.

Årskurs 2 – högstadiet, Sfi/anpassningsbar

Vad är ett museum och varför är det viktigt med historia? På Marinmuseum har vi många olika föremål och alla dessa föremål berättar sin alldeles egen historia. Liksom de föremål som vi människor använder i dag, tappar bort eller slänger i naturen kommer framtidens människor att kunna dra slutsatser om oss utifrån de föremål som vi strör omkring oss i tiden.

I detta program undersöker vi olika föremål och marinarkeologiska fynd och ställer frågor till tingen. Vad berättar föremålet tillbaka till oss? Vad kan vi dra för slutsatser utifrån vad vi ser och upplever? Gruppen blir också introducerad i agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. Finns det skillnader i hur vi använder saker i dag i jämförelse med igår? Detta program går att anpassa till alla åldrar beroende på läroplansmål, språknivå och klass. Det lämpar sig lika väl för högstadiet, som för sfi:s språkträning och för det yngre barnets upptäckarlust. Att få känna och lukta är precis lika viktigt som att samtala i upptäckandet.

(Detta program går också att kombinera med ”Bild på museet”.)

Tid: ca 60 min och tillsammans med bild på museet ca 120 min.