Tre flaggstänger med hissade Marinmuseumflaggor, gräs och på lite håll Marinmuseum sedd från entrén.

Årskurs 1-3

Varför är historia viktigt? Ett första besök som ger eleverna nycklar till museivärlden där vi utgår från eleverna genom ämnena svenska och historia.

Grundupplägg: 2 timmar i museet + eget klassrumsarbete