Årskurs 1-9

Vi visar delar av museet, resonerar tillsammans om historiska begrepp och källor. Eleverna får sedan bege sig ut i museet med ritpapper och penna för att gestalta det som just de tycker är spännande och intressant. Från små detaljer till helheter.

Eleverna presenterar sina skisser för varandra, vi analyserar och samtalar om föremålen de valt och bilderna de tecknat. Klassen kan processa vidare med sina skisser på svenska och i bildundervisningen med exempelvis collageteknik, färgtekniker och tillsammans med egna texter skapa informativa bilder. Detta är en lektion som även lämpar sig mycket väl för nyanlända SVA-elever och elever i behov av särskilt språkstöd.