Årskurs 5-9

I samarbete mellan museets och skolans pedagoger får eleven göra ett manus där de väljer delar av Marinmuseums utställningar.

Programmet avslutas med att eleven guidar sina syskon och släktingar en kväll på museet . Till programmet hör ett faktamaterial och bildspel för att kunna jobba parallellt med arbetet på museet och i skolan. Arbetssättet integrerar ämnena historia och svenska.

Grundupplägg 12 tim (3-4 besök på museet), eget arbete i klassrummet samt föräldraguidning vid särskilt tillfälle på museet.