Man står på golvet framför en grupp ungdomar som sitter på en läktare. I bakgrunden ubåten HMS Netun.

Årskurs Förskoleklass-Gymnasium

Ett grundprogram för alla åldrar där eleven möter ubåten som tekniskt fenomen och krigsmaskin men även som en plats för människors liv och arbete. 

I besöket ingår en presentation av utställningen, vi jobbar med och genomför en gruppuppgift och avslutar med att gå ombord på ubåten HMS Neptun. Vi berör centralt innehåll för den aktuella årskursen inom ämnena historia, NO, teknik, fysik och övar även elevens muntliga presentationsförmåga.