Marinmuseum kan vara en fantastisk plats för lärande med originalföremål att undersöka närmare, rum för skapande och såväl fysiska som digitala resurser. Eleverna får möjlighet att byta undervisningsmiljö och möta andra pedagoger som samarbetar med skolans pedagoger för att nå läroplanens mål. Vi kan möta er och era elever på museet, ta museet till skolan eller träffa er ute i kulturmiljön. Våra lektionsförslag ska ses som en inspiration för er men utifrån era önskemål och förutsättningar kommer vi gemensamt fram till hur ert besök ska se ut och vad det ska innehålla.

Bild på målningar skapade under pedagogisk verksamhet på Marinmuseum.

 

Fredrik Karlsson

Jag jobbar som museipedagog sedan 2003. Ett intresse för historia gjorde att jag började studera på högskola och under studietiden började jag vikariera som lärare. Då upptäckte jag hur roligt och utvecklande det är att jobba med barn och ungdomar och det blev ett naturligt steg att utbilda mig till SO-lärare. När jag började arbeta som museipedagog på Marinmuseum såg jag det som en möjlighet att kombinera mina intressen av historia och undervisning. På museet har jag undervisat elever ifrån förskolan till vuxenutbildning/SFI i de flesta ämnen och har också kompletterat min utbildning med såväl Äventyrspedagogik som Svenska som andraspråk. När jag inte är på jobbet umgås jag med familjen, deltar i föreningslivet, snickrar på huset eller sköter om trädgården.

 

Veronica Westerblom

Jag är utbildad bildpedagog med tonvikt på hållbar utveckling, integration och gemensamma skapandeprocesser. Jag tror att alla våra sinnen och känslor är viktiga för museiupplevelsen och att det är i mötet med varandra och föremålen som lust och lärande uppstår. Det handlar lika mycket om att få berätta om sina upplevelser och iakttagelser så väl som att analysera och belysa t.ex. kvinnor och barns livsvillkor genom historien. Jag är en nyfiken person och jag älskar att t.ex. prata om hur folk luktade under 1700-talet. Och ett av mina absoluta favoritföremål här på Marinmuseum är Medusas vrålande huvud i galjonshallen. 

Kontakta mig för följande program:

  • Museet på 15 minuter
  • Örlogsstaden Karlskrona
  • Med bilden som verktyg
  • Den stora resan
  • I föremålens spår- ett hållbarhetsperspektiv

 

Peter Skogsberg

Grundskollärare SV, SO, Bild. Undervisat i Grundskola sedan 1992. Erfarenhet från klassundervisning, elever med särskilda behov samt svenska som andraspråk. Jag betraktar Marinmuseum som mitt klassrum, mitt pedagogiska verktyg, och är väldigt förtjust i goda berättelser. Jag följer den historiska traditionen att som smålänning komma till Karlskrona för att bli flottist och sjöman. Minsvepning, seglatser, officershögskola och ubåtsjakter ledde sedan till Lärarhögskolan. Jag har ett genuint personligt och professionellt intresse för historia, nautik, marint liv och kultur. Jag längtar ständigt till havet, dess rörelse, färg, ljus, lukt och smaker.

 

Mer information