För dig som är lärare och vill jobba med museet på egen hand. Du och dina elever kan använda materialet inför ett besök eller efter ni har varit på museet.

Årskurs 3-6

Går bra att anpassa för yngre och äldre elever.

Högstadiet och gymnasiet

För dig som är lärare för elever på högstadiet eller gymnasiet finns ett material som tar fasta på känslan av hot som fanns under kalla kriget. Syftet med materialet är att väcka tankar om hot och rädsla och går att använda i klassrummet eller inför ett besök av museets utställning Ytspänning.

De tio sjövettsreglerna

Sjövettsreglerna är bra att känna till när man ska ut på sjön. Här kan du ladda ner tio olika affischer.