Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Lucka 1

Under första luckan hittar vi ångkorvetten Gefle. Hon byggdes på Karlskrona Örlogsvarv och sjösattes den 1 december 1847. Fartyget hade både segel och ångmaskin och var det första svenska stridsfartyget som var propellerdrivet. Propellern gick att hissa upp när man bara ville använda seglen. Bilden visar en tavla ifrån museets samlingar, målad av Adolf Nordling 1864, där Gefle är under insegling till Karlskrona.

 

 

    Till toppen