Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Lucka 3

Denna dag år 1866 förliste ångkorvetten Orädd i engelska kanalen på sin väg hem ifrån Frankrike. Besättningen hade lämnat utställningsföremål som skulle visas på världsutställningen i Paris. Storm och dimma gjorde att man kom ur kurs och körde på grund. Nödraketer skickades upp, manskapet gick i livbåtar och utav 130 mans besättning klarade sig alla utom 12 man. Ångkorvetten blev så illa skadad så hon såldes som vrak. Ritningen finns i museets arkiv och visar Orädds barkass.  

    Till toppen