Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Lucka 4

Den 4 december 1784 avseglade fregatten Sprengtporten ifrån Göteborg med målet den svenska kolonin St Barthélemy i västindien som precis tagits över ifrån Frankrike. Fartygschef var Johan Puke och med på fartyget var major Salamon Mauritz von Rajalin som skulle bli öns förste svenska guvernör. Kort tid efter avfärd råkade man ut för hårda vindar och fregatten började ta in vatten vilket gjorde att man fick gå in i Portsmouth för reparation. Först i början av mars 1785 nådde man fram till ön med den tillträdande garnisonen. Fregatten byggdes i Västervik och sjösattes 1768. Bilden visar en ritning som finns bevarad på Sjöhistoriska museet.

    Till toppen