Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Lucka 5

Vi fortsätter temat St Barthélemy och under dagens lucka hittar vi en kutter. Kuttern Falk/Falken skulle placeras vid ön permanent och byggdes 1785 i Karlskrona. Hösten 1785 gjordes försök att segla till St Barthélemy men man tvingades göra stopp både i Karlshamn och på Rügen och till slut återvända till Karlskrona. Där lättades ballasten, antalet kanoner och besättningsmän minskades ner innan man den 5 december lyckas komma iväg. Resan blev inte problemfri utan stormigt väder gjorde att man fick övervintra i Norge och därför inte kom fram till målet förrän till sommaren 1786. Då konstaterades det att hon var för liten för att klara av de stormar som ibland drabbade området och efter lite mer än en vecka fick hon återvända hem. Bilden visar en 1700-tals modell av en kutter, troligtvis just kuttern Falk/Falken. Modellen fanns i modellkammaren Karlskrona vid inventering år 1800 och tillhör idag Sjöhistoriska museet.

    Till toppen