Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Lucka 6

Dagens datum 1978 sjösattes HMS Neptun. Byggdes tillsammans med Näcken och Najad på Karlskronavarvet och på Kockums i Malmö. För och akterdelarna tillverkades i Karlskrona och mittpartiet samt hopsättningen utfördes i Malmö. Neptun användes för spaning och ubåtsjakt under 1980- och 90-talet innan hon gick i pension 1998. 2007 skänktes hon till Marinmuseum och ligger sedan 2014 i museets ubåtshall. Bilden visar utställningsarbetet i ubåtshallen och inlastning av torped 613 genom torpedtuberna.  

    Till toppen