Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Lucka 7

Denna dag, den 7 december 1979, dömdes polisen och reservofficeren Stig Bergling till livstids fängelse för grovt spioneri. Han hade kopierat en pärm med mycket hemliga handlingar som han under FN-tjänstgöring i Libanon sålde till Sovjetunionen. Handlingarna innehöll en förteckning över Sveriges försvarsanläggningar, kustartilleribefästningar och mobiliseringsförråd. Under kalla kriget byggdes en stor mängd kustbefästningar, t ex batteri Ellenabben på Aspö, som skulle skydda Sveriges kuster. Bofors utvecklade i slutet av 1950-talet en lätt fast kanon för kustartilleriet. Bilden visar en modell ifrån Marinmuseums samlingar.

    Till toppen