Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Lucka 14

Denna dag, den 14 december 1934, togs flygplanskryssaren Gotland i tjänst. Hon byggdes på Lindholmens varv i Göteborg och är den enda flygplanskryssare Sverige har haft. Gotland hade ett flygdäck ombord och kunde ta med åtta flygplan. Dessa sköts iväg med en katapult som var tryckluftsdriven och lyftes ombord med en lyftkran i aktern. Skrotades ner i början av 1960-talet. Bilden visar en modell som finns i museets samlingar.

 

    Till toppen