Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Lucka 15

Dagens datum, den 15 december 1768, inträffade det som brukar kallas för Decemberkrisen. Då avsade sig kung Adolf Fredrik tronen för att tvinga fram en ny riksdag och för att få mer makt. Efter några dagar och med löften om en ny riksdag återtog han sin abdikation. De författningsändringar kungen hade hoppats på genomfördes dock inte av riksdagen. Adolf Fredrik är den kung som grundade modellkammaren i Karlskrona 1752 vilket är grunden till Marinmuseum. Bilden visar en modell i museets samlingar av linjeskeppet Konung Adolf Fredrik som byggdes i Karlskrona 1775.

    Till toppen