Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Lucka 16

Dagens datum, den 16 december 1968, togs ubåten Sjölejonet i tjänst. Hon tillhörde Sjöormen-klass och byggdes på Kockums i Malmö. Under 90-talet moderniserades hon och såldes 1997 till Singapore. Blev då omdöpt till RSS Conqueror. Bilden visar en modell ifrån museets samlingar och föreställer HMS Sjöormen.

    Till toppen