Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Lucka 18

Denna dag, den 18 december 1290, dör kung Magnus Birgersson/Ladulås på Visingsö. Och Visingsö får oss att tänka på de ekar som kronan planterade där från och med 1831. Tanken var att trygga tillgången till ek vid framtida skeppsbyggen. Det som ledde fram till planteringarna var en sex år lång inventering av ekar i Sverige. Då konstaterades det att många ekar var i dåligt skick och att det bara fanns ca 40 000 ekar i södra Sverige som var lämpliga för skeppsbyggeri. Ekarna på Visingsö var färdiga 1975 men då fanns det inte längre något behov av ek till flottans fartyg. Ekar som valdes ut till skeppsbyggeri märktes med kronstämpel på stammen och roten. Bilden visar en kronstämpel som finns i museets samlingar.

    Till toppen