Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Lucka 19

Under dagens lucka hittar vi HMS Sveparen som sjösattes den 19 december 1917. Det var en minsvepare som byggdes av pengar som blivit över efter bygget av pansarskeppet Sverige. Sveparen, liksom systrarna HMS Sökaren och HMS Sprängaren byggdes på Motala verkstad och utrangerades på 1960-talet. Bilden ifrån museets arkiv visar Sveparen tillsammans med en jagare utanför Karlskrona.

 

    Till toppen