Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Lucka 20

Dagens datum, den 20 december 1905, sjösattes pansarkryssaren Fylgia vid Finnboda varv. När hon byggdes var hon Sveriges största fartyg men samtidigt en av världens minsta pansarkryssare. Fylgia användes under båda världskrigen som neutralitetsvakt men gjorde även utbildningsexpeditioner med officersaspiranter. Fylgia utrangerades i början av 50-talet. Målningen av Fylgia tillhör Sjöhistoriska museet och är gjord av Jacob Hägg 1908.

    Till toppen