Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Lucka 21

Denna dag, den 21 december 1968, lyfte Apollo 8 med målet att runda månen. Det blev första gången en människa lämnade jordens omloppsbana. Namnet Apollo kommer ifrån ljusets gud i grekisk och romersk mytologi och det får mig att tänka på Balder, vikingarnas gud för ljuset. HMS Balder var en ångkorvett som byggdes i Karlskrona 1870 och på Marinmuseum finns galjonsbilden ifrån fartyget bevarad.

    Till toppen