Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Lucka 22

Dagens datum, den 22 december 1893, togs ångfregatten Vanadis ur tjänst. Hon var den enda ångfregatt som Sverige har byggt och byggdes i Karlskrona 1862. Användes som övningsskepp och gjorde flera expeditioner. 1883-85 genomfördes en världsomsegling för att stärka handelsförbindelser på olika platser men också för att dokumentera främmande kulturer och ta med föremål hem ifrån dessa. Ifrån resan finns såväl föremål, fotografier och dagböcker bevarade. Fotot visar besättningen på däck under världsomseglingen.

    Till toppen