Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Lucka 24

På Julafton, år 1641, föds Hans Wachtmeister i Stockholm. Han tjänstgjorde i engelska flottan i krig mot Holland men kom tillbaka till Sverige och deltog i Skånska kriget på 1670-talet där han steg i graderna. Blev utnämnd till riksråd och guvernör över Blekinge och Kalmar län samt amiralgeneral med uppdrag att återuppbygga flottan och örlogsbasen som flyttades ifrån Stockholm till Karlskrona. Upphöjd till greve med namnet Wachtmeister af Johannishus 1687. Bilden visar en oljemålning av Hans Wachtmeister som finns på Marinmuseum.

 

    Till toppen