Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Skapande skola

Hej!

Vid den här tiden på året är det många skolor som söker bidrag ifrån Kulturrådet för mer skapande inom konst och kultur för sina elever. Vi på Marinmuseum är alltid intresserade av olika samarbeten och är öppna för att vara en del i ert Skapande skola-arbete. Kontakta gärna oss för att diskutera en ansökan där vi kan vara en samarbetspart med er. Men tänk på att Kulturrådet vill ha in ansökan senast den 4 februari. Mer information hittar ni på Kulturrådets hemsida.

Fredrik, museipedagog

    Till toppen