Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Miniguider

Sedan många år tillbaka utbildar vi på Marinmuseum elever till miniguider. Det är en pedagogisk metod som handlar om att elever ska välja ut delar av museets utställningar, lära sig dessa och förmedla det till sina föräldrar och släktingar vid en uppguidningskväll. Det började med Sunnadalskolan för ungefär 20 år sedan och har sedan genomförts av en mängd skolor i Karlskrona. Flera har det som en återkommande del varje år i sin skolverksamhet. Museer både i Sverige och Polen har kommit på studiebesök och sedan startat upp liknande arbeten vid sina museer - kul!

En skola som hörde av sig för ca 10 år sedan och ville ha ett samarbete är Nättraby Kunskapscenter (NKC). De ville ha hjälp av oss med att utbilda skolguider som kunde ta emot de besökare som ibland kommer till deras skola. Sedan dess kommer de med elever som vi utbildar på museet och som guidar upp på sin skola. I höstas fick jag nöjet att godkänna en ny grupp med duktiga och stolta skolguider som visade runt mig och berättade.

Vill du som lärare arbeta med miniguidesmetoden? Hör av dig till oss.

Fredrik, museipedagog

    Till toppen