Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Utställningsplanering

Hej! 

Just nu håller vi på och planerar en ombyggnad och uppdatering av Marinmuseums äldsta utställning Skeppsbyggeri. En del mindre förändringar har gjorts genom åren men grunden i utställningen är densamma som när museet invigdes 1997. Mycket har hänt sedan dess och nu är tanken att utställningen ska uppdateras på en rad olika sätt och invigas i september i år. Vi är många inblandade som på olika sätt tittar på vilka föremål som ska visas, vilken fakta som ska tas upp och hur allt ska presenteras så det blir intressant, inspirerande och lärorikt för så många som möjligt av våra besökare. Vårt mål är att skapa en utställning med bredare perspektiv, flera människoöden och inte minst att få in Världsarvet Karlskrona på ett naturligt sätt. Men jag återkommer längre fram i vår med fler inlägg om hur arbetet fortskrider. Bilderna visar några av de uppbyggda miljöer som finns i utställningen idag och som vi tittar på hur vi kan använda framöver. 

Fredrik, museipedagog 

    Till toppen