Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Äventyrspedagogik

Hej!

För några år sedan gick jag en utbildning i Äventyrspedagogik på Luleå tekniska universitet. De har i många år utvecklat Äventyrspedagogik så att den idag innehåller många olika metoder och arbetssätt. Den går att använda och anpassa för olika åldrar, ifrån förskolebarn till vuxna och syftar till att ge kunskap inom olika ämnen, hur jag samarbetar på ett bra sätt i en grupp och hur jag hanterar nya situationer och lär mig. Det är nära släkt med utomhuspedagogik och bygger alltid på rörelse, fysisk aktivitet och utomhusvistelse.

Rent konkret innebär det att man under ett temaarbete i skolan genomför ett äventyr. För små barn kan det handla om ett sagoäventyr och för större t ex ett actionäventyr. Eleverna får ett uppdrag och måste skaffa sig kunskap och lära sig samarbeta för att lösa uppdraget och rädda världen.

Detta tycker jag är en bra metod för lärande även på ett museum och har genomfört en del tester av olika äventyr. Förra våren genomförde en skola ett actionäventyr på Drottningskärs kastell och under hösten påbörjade jag ett sagoäventyr på en förskola. Är er skola eller förskola intresserade av att arbeta med äventyrspedagogik? Ta kontakt med mig så kan vi diskutera ett samarbete.

Fredrik, museipedagog. 

Bild: Actionäventyr på Drottningskärs kastell. 

    Till toppen