Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Vad är ett världsarv?

Marinmuseum ligger mitt i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona som varit inskriven på Unescos världsarvslista sedan 1998. Vad är då ett världsarv och varför finns de?
Andra exempel på världsarv är väldigt välkända, spektakulära och omtyckta platser som Stora barriärrevet, Kinesiska muren och Machu pichu. Men ett världsarv kan även vara en bokskog, en hällristning eller en hemsk plats som koncentrationslägret Auschwitz.
Det alla de platserna har gemensamt är att de berättar om något viktigt om människans eller jordens historia. De kan vara exempel på människans förmåga att anpassa sig och leva i samverkan med naturen, att skapa skönhet, att utveckla sätt att kommunicera, handla, resa eller på människans grymhet lidande. Ett världsarv kan även vara en naturtyp eller unikt område som måste skyddas för att inte förstöras.

Världsarvet Kuriska näset i Litauen. 

Sedan 1972 utser Unesco nya världsarv varje år. En snabbversion av världsarvslistans historia är att FN efter andra världskriget insåg att kulturarv och naturområden är sårbara måltavlor i krig. Under världskrigen attackerade de stridande länderna varandras kulturellt viktiga platser, och stora kulturella värden gick om intet i bombräder. Men framförallt var andra världskrigets kamp mellan nationer och ideologier ett resultat av att människor delats in i vi och dem. Splittring inom och mellan länder var och är farlig för freden.

Deutsche Fotothek‎, CC BY-SA 3.0 DE

Unesco bildades för att se till att internationella utbyten inom kultur, vetenskap och demokrati ska stärkas. Unescos ledord är att ” "Eftersom krigen har sitt ursprung i människornas sinnen, måste försvaret av freden också byggas upp i människornas sinnen."
Världsarven utses för att vi människor är del av samma jordklot och delar dess historia. Genom att bygga kunskap om hela mänsklighetens historia skapar vi mer solidaritet mellan människor på olika platser i världen.

Världsarven kan lära oss mer om hur vi kan leva hållbart på ett sätt som inte berövar framtida generationer möjlighet att uppleva den mångfald av berättelser som jorden och människan historia innehåller. Som pedagog kan man arbeta med världsarven i flera olika ämnen och sammanhang. Sverige har 15 världsarv så om Karlskrona inte ligger i din närhet kanske du kan hitta ett annat världsarv att besöka? Kolla här för mer information:

Om ett par veckor återkommer vi till världsarven och då handlar det om varför Karlskrona är ett världsarv! 

Malin Jogmark, Verksamhetsutvecklare

    Till toppen