Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Museernas roll i samhället

Hej!

Denna vecka har vi i personalen haft en intern föreläsning som handlat om ”Museernas samhällsroll och dess utmaningar”. En intressant föreläsning som bland mycket annat tog upp museilagen som styr vår verksamhet, att fler och fler människor besöker svenska museer (20 miljoner besök 2019) och det ansvar som följer med detta. Museer blir samhällspåverkande i kulturfrågor vilket innebär att det vi väljer att lyfta fram och berätta om påverkar vår identitet, våra kollektiva normer och kultur. Vi behöver därför fundera på och arbeta med vilka berättelser, vilka perspektiv och vilka urval vi gör. Vilken historia det blir och vad den gör med besökaren?

I en tid då det talas om demokratins och sanningens kris med fejkade nyheter och konspirationsteorier är det viktigt att värna om museernas frihet och oberoende, att värna vår bas där det vi gör bygger på forskning och kunskap och där vi verkar för bildning. Vi ska se till att vi både erbjuder en fördjupning och förkovran i svåra frågor och deltar i samhällsdebatten där vi aktivt motverkar lögner och fejkade fakta. Samtidigt är det viktigt att vi tittar kritiskt på vår verksamhet och analyserar det vi gör för att utveckla en större pluralism. Då blir det också centralt att vi också jobbar med frågor om identitet, religion, kön, ålder, sexualitet, ursprung och funktionalitet.

Viktiga frågor att tänka på oavsett om man arbetar med insamling av föremål, kommunikation, utställningsproduktion eller publikt arbete.

Fredrik, museipedagog

    Till toppen