Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Vad är ett världsarv? Del 2

I del ett gick vi igenom vad ett världsarv är och varför de finns. Nu riktar vi blicken mot Karlskrona och undersöker vad i mänsklighetens historia som berättas här.

Örlogsstaden Karlskrona blev ett av Unescos världsarv 1998. En del av motiveringen för det var att det är ”den bäst bevarade europeiska örlogsstaden”. Vad betyder det då? Jo, ordet örlog betyder ”krig till havs” och Karlskrona grundades för att flottan skulle kunna bygga, underhålla, utrusta och skydda sina fartyg. En örlogsstad var alltså en stad med en flottbas, ett varv och en omfattande militär verksamhet. Här skulle fartyg byggas, bröd bakas för att tas med ut på de långa resorna, uniformer sys, sjömän tränas och så vidare.

Runt om i Europa byggdes sådana här örlogsstäder upp under 1600-1700-talen. På den tiden var ett lands makt och inflytande helt beroende av dess flotta. Handeln över haven behövde beskydd men att erövra landområden på andra sidan havet för att säkra råvaror och makt var lika viktigt. Karlskrona byggdes i stormakten Sverige som nyligen erövrat Blekinge från Danmark. För att kunna kontrollera södra Östersjön och kunna försvara sig från nya angrepp från grannen i söder bestämde Karl XI att den karga ön Trossö i Blekinges östra skärgård skulle bli centrum för den nya flottbasen och örlogsstaden.

Genom århundrandena byggdes Karlskrona upp som flottbas och som stad. Under slutet av 1700-talet var Karlskrona en av Sveriges största städer och var ett betydande centrum för utveckling av skeppsbyggandet. Även om utvecklingstakten varierat under tiden fram till våra dagar så har Karlskrona hela tiden varit en örlogsstad, där fartyg fortfarande byggs och underhålls, sjömän utbildas och forten vaktar inloppet till stad och varv. Men stadens civila liv med kyrkor, gatunät och viss bebyggelse finns också bevarad. 

 Plan för Karlskrona 1683.

Det finns naturligtvis massor och åter massor att berätta om Örlogsstaden Karlskronas historia men det viktiga här är att Karlskrona är unik som örlogsstad eftersom den är så välbevarad.  Andra örlogsstäder som Rochefort i Frankrike eller Chatham i England, som liknade Karlskrona och också hade samma funktioner och i många fall liknande byggnader finns inte kvar på samma sätt. Det beror på att de utvecklats och moderniserats eller att de förstörts i krig och konflikter.

Att Karlskrona är ett världsarv kan vi alltså tacka freden för!

Vill du arbeta pedagogiskt med världsarv och Örlogsstaden Karlskrona?
Kontakta våra pedagoger för lärarhandledning eller kolla in Örlogsstaden Karlskronas hemsida där det finns länkar till material att använda!

    Till toppen