Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Vårens samarbete med Sveriges historia

Under 1980-talet misstänkte Sverige att fientliga ubåtar rörde sig inne på svenskt vatten. Fienden kunde vara mycket farlig, kunde ha tillgång till kärnvapen och var helt osynlig för vår blick. Hur hanterar man en osynlig fiende och vad händer när det dolda hotet blir synligt? De här frågeställningarna och mycket mer kommer skolklasser att få undersöka i ett nytt pedagogiskt program som vi håller på att skapa tillsammans med den pedagogiska webbplattformen Sveriges Historia.

Sveriges historia vänder sig till mellan- och högstadiet och ska fungera som en pedagogisk bank dit lärare och elever kan vända sig för att använda vårt gemensamma kulturarv som en resurs i skolundervisningen. Alla Sveriges museer får vara med och bidra med olika pedagogiska program kopplat till just deras museums specifika ämne och dess föremål. Alla lektioner matchas mot kursplanen i historia. I vårt program lyfter vi olika föremål ifrån våra samlingar som är kopplade till 1980-talets ubåtsjakter. Vi tittar bl.a. på den teknologi som användes och skapades som ett svar på det dolda hotet som fientliga ubåtar utgjorde. Materialet i programmet presenteras som en lektion med texter, diskussionsunderlag och bilder på föremålen som programmet kretsar kring. 

Dolda hot är ständigt aktuellt. Det kan handla om ubåtar såväl som terrorism, miljöhot och pandemier. Vi som inte har några egna minnen från kalla krigets kärnvapenhot och ubåtsjakter vet idag pga. pandemin hur det känns att inte känna sig säker i sin vardag. Vi lever också alla varje dag med att vår planet och enda hem är hotat av miljöförstörelse.

Vårt mål från Marinmuseum är att skapa ett både spännande och tänkvärt pedagogiska program för skolan. Det kommer att vara redo under hösten 2021.

/Veronica Westerblom, museipedagog 

 

    Till toppen