Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Det dolda hotet

Premiär för vårt samarbete med Sveriges historia

Nu i veckan har vi äntligen släppt vårt pedagogiska program ”Det dolda hotet” på den pedagogiska webbsidan Sveriges Historia. Programmet handlar om 1980-talets ubåtsjakter och om händelsen U137. Vi hoppas att vårt samarbete med Sveriges Historia ska bidra till att vi sprider vår pedagogik och vårt spännande och intressanta marina kulturarv till alla Sveriges skolor. Vi är ett nationellt museum som ska vara tillgängligt för hela Sverige. Nu tar vi det digitala klivet fullt ut för att förverkliga det. Detta är vi både stolta och glada över att kunna göra!

Programmet vänder sig till elever och lärare i årskurs 7- 9 och är uppdelat i en del för elever och en för lärare. I lärarhandledningen får läraren förslag på olika övningar kopplade till lektionen, tips på fördjupningsmaterial och om hur programmet anknyter till kursplanen. 

Programmet är dramatiskt och engagerande och svaren på frågorna som ställs är inte självklara. Programmet erbjuder intressanta fakta kring föremål kopplade till 1980-talets ubåtsjakter, texter om händelsen U137 och tankeväckande frågor och övningar om dolda hot, etiska aspekter av krig och om hur långt vi är beredda att kompromissa med vår demokrati för att känna oss trygga.

Samarbete med Utbildningsradion UR

Marinmuseum har även under hösten haft ett samarbete med UR som resulterade i flera filmer som nu ligger ute på:

UR Samtiden - Från linjeskepp till kalla kriget | UR Play (Extern webbplats)

Flera av filmerna berör händelsen U137 på olika sätt genom bland annat vittnesskildringar och samtal om olika föremål.

Materialet om U137 som vi producerat i samarbete med UR kan med fördel kombineras med programmet ”Det dolda hotet” för en spännande och intressant lektion som erbjuder många olika perspektiv på en händelse som skakade hela världen. 

Här hittar du vårt program ”Det dolda hotet”:

Det dolda hotet - Sveriges Historia(Extern webbplats)

/Veronica Westerblom, museipedagog

    Till toppen