Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Konferens om medskapande

Hej! 

I förra veckan deltog jag och flera av mina kollegor på en digital konferens som NCK (Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik) anordnade. Konferensens tema var "Att bygga relationer genom medskapande kulturarv" och innehöll flera intressanta föreläsningar. För att bara nämna några så förmedlade Göteborgs Stadsmuseum sitt arbete med projektet Funktek som handlade om att göra museet mer tillgängligt och demokratiskt genom att använda sig av testgrupper och Fisksätra museum visade hur deras arbete ser ut med att engagera publiken i ett samhälle präglat av migration. Eskilstuna Stadsmuseum driver ett projekt som påminner en del om Marinmuseums arbete med miniguider och handlar om att unga människor själva är de som berättar och ger sin bild. Alltid spännande att höra och inspireras av hur andra jobbar. 

För den som vill veta mer vad NCK arbetar med hittar ni dem här: www.nckultur.org (Extern webbplats)

Fredrik Karlsson, museipedagog 

    Till toppen