Pedagogbloggen

Få en inblick i vardagen som museipedagog på Marinmuseum. Den pedagogiska verksamheten på och utanför museet som många gånger handlar om kreativa möten mellan människor i olika åldrar. Vår passion för pedagogik, det maritima och för vår historia delar vi med oss av för att stimulera till inlärning i ständig utveckling. Följ med oss och dela gärna dina tankar med oss längs vägen.

Ny pedagog på museet

Catherine Odehammar

Jag är ny som museipedagog och det är fantastiskt roligt att ha Marinmuseum som arbetsplats att utforska och upptäcka tillsammans med er! Legitimerad lärare med svenska, engelska och specialpedagogik som främsta ämnen. Jag tror på det livslånga lärandet och tycker vi lär allra bäst i möten med andra, när vi upplever saker tillsammans och lär med alla sinnen.

Marinmuseum erbjuder spännande möten från historia till nutid och upplevelser kopplade till vår världsarvsstads marina historia. Här har vi något för våra yngsta till våra äldsta besökare och alla däremellan! Under en vecka kan vi museipedagoger träffa barngrupper, skolklasser och grupper från vuxenutbildningen med flera. Vi har flera förslag på pedagogiska upplägg som går att arbeta med innan, under och efter ett besök på Marinmuseum.

Ta kontakt med oss museipedagoger och planera ett eget besök, varmt välkomna!

    Till toppen